Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Om BOA

Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) er en forening med mål om å ivareta kunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Oslo og tidligere Akershus. Med 401 (per 2021) profesjonelle billedkunstnere som medlemmer er BOA den største distriktsorganisasjonen underlagt NBK, Norske Billedkunstnere.

På vegne av våre medlemmer arbeider BOA med politisk påvirkning og fagforeningsarbeid i Norges største og raskest voksende region.  Gjennom høringer, innspill og møter med politikere og byråkrater fremmer BOA forslag til konkrete tiltak som svarer på kunstnernes behov.

Aktuelle saker

Tildeling stipend 

Før sommerferien fikk BOA i oppgave å lyse ut og tildele 2,6 mill i stipend til kunstnere bosatt i Oslo. Midlene stammet fra en ekstrabevilgning fra Oslo kommune med bakgrunn i Koronasituasjonen. Juryen som bestod av Andrea Bakketun (BOA), Vanna Bowles og Tonje Plur (NKOslo), har nå ferdigstilt arbeidet og kan presentere årets stipendmottakere

Juryens begrunnelse 2021.11.09

 

Vi er glade for å se at Oslo kommune har sett alvoret i situasjonen for byens kunstnere og har økt stipendpotten fra 38 til 60 stipend siden i fjor. Det er færre søkere i år, noe som kan tyde på at krisen ikke lenger er fullt så akutt. Nivået på årets søkere har vært svært høyt, og det er fortsatt et stort antall godt kvalifiserte søkere som vi dessverre ikke kunne tildele stipend. Søknadsmassen viser at det er stor variasjon og bredde i Oslos kunstscene, noe vi har etterstrebet å speile i tildelingen.

Tildelinger

Admir Batlak
Alejandra Aguilar Caballero
Aleksander Johan Andreassen
Alessandro Marchi
Aljosa Erakovic
Anders Dahl Monsen
Andrea Scholze
Andreas Meinich
Anne Cecilie Caroline Brunborg Lie
Anne-Lise Stenseth
Aron Irving Li
Audar Kantun
Ayman Alazraq
Camilla Edström
Cecilia Jiménez Ojeda
Christine Aspelund
Dag Nordbrenden
Eline McGeorge
Ellinor Aurora Aasgaard
Erik Bromö
Gjert Rognli
Gunnhild Torgersen
Hanna Sjöstrand
Helen Birgitte Hausland
Helene Sommer
Jason Havneraas
Jens Hamran
Jinbin Chen
Jaan-Yuan Kuo
Kari Steihaug

Kjersti Johannessen
Kornelia Remø Klokk
Kristin Tårnesvik
Kristoffer Myskja
Lisa Pachini
Lisa Torell
Marin Håskjold
Marthe Elise Stramrud
Michael Rahbek Rasmussen
Patricia Risopatron Berg
Peder Børve Horneland
Per-Oskar Leu
Petter Solberg
Ragnhild Monsen
Regine Stensæth Josefsen
Runa Sandnes
Runhild Hundeide
Saman Kamyab
Sara Skogøy
Sayed Hasan
Signe Marie Andersen
Stian Eide Kluge
Sveinn Fannar Jóhannsson
Synne Tollerud Bull
Tomasz Boncza-Ozdowski
Tora Dalseng
Vibeke Brøgger Klausen
Viktor Pedersen
Øystein Wyller Odden
Øyvind Mellbye

Styret

Sebastian Makonnen Kjølaas
Styreleder
styreleder@b-oa.no

​​Vanna Bowles (nestleder)
Andrea Bakketun (styremedlem)
Stian Gabrielsen (styremedlem)

​Randi Nygård (vara)
Anawana Haloba (vara)
Morten Gran (vara)
Kristian Øverland Dahl (vara)

Årsmøte i BOA

INNKALLING TIL BOAs SISTE ÅRSMØTE
22. mars kl 18:00 til 21:00.

Årsmøtet avholdes digitalt 22. mars kl 18:00 – 21:00.

Har du saker du ønsker å fremme til årsmøtet sendes disse inn til post@b-oa.no. Frist er 15. februar. Vi tar også imot forslag til kandidater til verv for perioden 2022 – 2023, med frist 28. januar. Send da gjerne med en kort presentasjon av kandidaten til post@b-oa.no.

I tråd med vedtakene fra de to foregående årsmøtene er delingen av BOA i to organisasjoner fullført med stiftelsen av BKA (Bildende kunstnere Akershus) avholdt 22. september 2021, og under BOAs siste årsmøte vil Oslo delen av organisasjonen skifte navn til BO (Billedkunstnerne i Oslo). BOAs medlemmer har for året 2022 blitt fordelt på de to nye organisasjonene iht bosted, som dere kan se på årskontingenten for i år, sendt ut av NBK.

Bildende Kunstnere Akershus

På årsmøtet 2021 vedtok BOA å dele organisasjonen i en del for Oslo og en del for Akershus. Styret i BOA fikk i oppgave å utføre delingsprosessen i løpet av året 2021. BKA, Bildende Kunstnere Akershus ble stiftet den 22. september 2021.

På stiftelsesmøtet ble disse valgt inn i styre og nominasjonsutvalg: 

Styreleder BKA
Jon Lundell

Styremedlemmer BKA
Maren Dagny Juell
Margrethe Iren Pettersen
Kristian Øverland Dahl

Nominasjonsutvalg BKA
Farhad Kalantary
Eivind Reierstad
Marianne Bredesn
Anna Daniell (vara)

Vei videre

  • Den 4. desember ble BKA forhåndsgodkjent som ny distriktsorganisasjon under paraplyen Norske Billedkunstnere av sentralstyret i NBK.  
  • Januar 2022 ble medlemmene i BOA fordelt etter bosted, de som er bosatt i Akershus fikk faktura på medlemskapet til BKA, mens de som er bosatt i Oslo fikk faktura for medlemskap i BOA (Oslo).
  • Medlemmer bosatt andre steder fikk velge hvilken organisasjon de ønsker å svare kontingent til.  
  • På Årsmøtet i BOA den 22. mars vil Oslo-organisasjonen skifte navn til BO, billedkunstnerne i Oslo.
  • Endelig godkjenning av organisasjonene vil skje på Landsmøtet i NBK i 2023.

BKA vil avholde sitt Årsmøte i april/mai med valg av verv i Akershus. Ny nettside og informasjonskanal til medlemmene i Akershus kommer på plass om kort tid.  

Ved spørsmål om delingsprosessen og organisasjonstilhørighet, ta kontakt på mail til post@b-oa.no.

Nettverk

BOA har i oppdrag å oppnevne til verv i en rekke organisasjoner. BOAs årsmøte oppnevner representanter til to utvalg som fordeler atelierer, en for kommunale atelierer og en for Rådhusatelierene.

Vi er ett av flere medlemmer i foreningene Oslo Open, NITJA senter for samtidskunst,  Østlandsutstillingen og KunstSkansen med innflytelse over den overordnede retningen disse beveger seg i ved deltagelse på respektive årsmøter.  

BOA er med på å sørge for at kunstnernes kompetanse blir brukt i Oslo kommune ved at BOAs årsmøte oppnevner til verv i tre utvalg. Vi oppnevner en representant med vara til RSU, regionalt samarbeidsutvalg i Oslo. Dette utvalget oppnevner kunstkonsulenter. Kunstkonsulentene leder arbeidet i komiteene som finner kunstnere til kunstprosjekter i offentlige bygg og rom. 

BOA sin kompetanse utgjør på den måten en ressurs for Oslo kommune ved å finne frem til kompetente kunstfaglige kandidater.  Utvalgene får kvalitetssikret de faglige beslutningene, og det at man benytter tillitsvalgte som sitter på begrenset tid sørger for en sunn, demokratisk bredde i beslutningene. 

Tilsvarende oppnevninger gjør vi også i Akershus, der RSU Akershus har et medlem med vara oppnevnt av BOA. RSU Akershus er med på å velge kunstkonsulenter i kommunale og fylkeskommunale byggeprosjekter i hele Akershus. 

I alle disse utvalgene og styrene, sitter også representanter fra Norske Kunsthåndverkere i Oslo og Akershus, NKOA. 

Medlemmer

Høringer og innspill

Satsninger

  • BOA arbeider for å opprettet flere kommunale atelierer, og følge opp kunstnernes interesser i by- og regionutvikling. 
  • BOA sikrer at kunstnernes særegne kompetanse blir brukt ved å nominere til verv i kommunale utvalg. Disse utvalgene er med på å tildele kommunale atelierer, og innkjøp av kunst til Oslo kommunes kunstsamling og kunst i offentlig rom. 
  • BOA oppnevner kandidater til representantskap i NITJA, senter for samtidskunst, Oslo Open, Østlandsutstillingen, Blaker KunstSkanse, jurymedlemmer til regionale prosjektmidler (via NBK), og jurymedlemmer til Østlandsutstillingen.

Ressurs

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@b-oa.no
Tlf. 41 313 190

BOA er en del av Kunst i Kvadraturen og er støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten

BOA – Billedkunstnerne i Oslo og Akershus © 2021.  Nettside av Medienor AS