Nåværende utstilling

Åse Liv Hauan  //  “Rewind”

Utstillingen bygges opp rundt objekter og malerier i olje, akryl og tempera på lerret.
Arbeidene er uført i langsomme prosesser, med få virkemidler og i enkle materialer. Med maleriet som utgangspunkt beveger de seg mot det tekstile og  tredimensjonale.
Mønstrene er repeterende og uendelige. Det finnes ingen billedkomposisjon og ingen understrekning av enkeltelementer. Som lyden av stemmer og et språk en gjenkjenner men ikke forstår. Et rom som ikke kan sted eller tidfestes og som hele tiden er

Les Mer

Aktuelt

VÅRSALONG

Fagpolitikk

Årsmøte i BOA 23 februar 2015 kl 18 30

Innkalling til årsmøte i BOA 2015 23 februar 2015 kl 18 30

 Frist for å fremme saker er 4 uker i forkant, det vil si den 26. januar 2015.

Møtepapirer og endelig dagsorden sendes per mail innen den 9. februar 2015

 

Midlertidig dagsorden årsmøte i BOA 23 februar 2015

 1.Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av møteleder, referent, to til å signere protokoll.

3. Årsmelding fra administrasjon, kunstnerisk råd og styret.

4. Årsmelding fra RSU Oslo.

5. Årsmelding fra RSU Akershus.

6. Rapport og regnskap fra Oslo Bildende Kunstneres Husfond.

7. Årsregnskap

Les Mer