Nåværende utstilling

EXILES er en internasjonalt sammensatt kunstnergruppe med base i Norge, som i sine prosjekter retter søkelyset mot norsk og internasjonal flyktning- og asylpolitikk.

Innvandringsfiendtlig retorikk har fått feste i hele Europa. I forsøket på å stenge grensene for mennesker i nød, er Europas randsoner blitt humanitære katastrofeområder. Om Norge så langt har vært forskånet for effektene av den økonomiske krisen, har det ikke ført til en mer imøtekommende holdning overfor mennesker på flukt. I boka Svartebok over norsk asylpolitikk skriver Rune

Les Mer

Aktuelt

Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) søker Daglig leder

Om BOA: 
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) er en medlemsstyrt distriktsorganisasjon under Norske Billedkunstnere (NBK). BOA har ca. 450 medlemmer og har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser.
BOA har et eget galleri sentralt plassert i Oslo . Galleriet formidler et bredt spekter av aktuell samtidskunst, og har opparbeidet seg en viktig posisjon blant byens visningssteder.

Arbeidsoppgaver:
• Daglig leder har det administrative ansvaret for daglig drift, herunder program, økonomi- og personalansvar, samt rapportering til styret og offentlige

Les Mer

Fagpolitikk

ÅPENT MØTE OM KORO´S VEI VIDERE MED BJØRKÅS OG TØRDAL

Velkommen på åpent møte tirsdag den 18.mars kl 18.30 i BOAs lokaler i Rådhusgata 19.

I forbindelse med årets første medlemskveld har BOA invitert Svein Bjørkås, direktøren i KORO og Hilde Tørdal, styreleder i NBK.

Svein Bjørkås vil orientere om de nye utviklingstrekkene i KORO og om endringene som er knyttet opp mot dette.

Vi ønsker å få i gang en diskusjon med BOAs medlemmer og andre fremmøtte om hvilke konsekvenser dette vil ha for oss som kunstnere, både som konsulenter og

Les Mer

Kommende utstilling

#5 2014

Eli Eines & Leif Gaute Staurland stiller ut på BOA