Nåværende utstilling

Hanan Benammar

 

Åpning 8. januar kl 18.00
“Feilkontroll” spiller fra kl 19.00

 

“Prickly pear, Joshua Tree, Buffalo gourd, Candelilla, Honey locust, Tree tobacco, Anacua, Cholla, Agave, Lechuguilla, Creosote Buch, … I can’t guarantee that all these herbs presented here have the medicinal value or use which is claimed for them.

But one thing is certain, these properties are unknown to the average modern individual; and the authentic compilation of knowledge which has been kept secret by Indians and Mexicans is a valuable contribution to

Les Mer

Aktuelt

Utstillingsplass BOA søknadsfrist 10 mai 2015!!

BOA har fått tilbud om å flytte inn i Anatomigården…..

Mer om dette om kort tid! Vi gleder oss!!

Foreløpig så kan vi si at søknadfrist for utstillingsplass for 2016 er 10 mai 2015. Det skal søkes gjennom søknadsportalen vår som fins på denne hjemmesiden. Den åpner om kort tid.

Fagpolitikk

Årmøte i BOA 23 februar 2015 kl 18 30

Innkalling til årsmøte i BOA 2015 23 februar 2015 kl 18 30

 Frist for å fremme saker er 4 uker i forkant, det vil si den 26. januar 2015.

Møtepapirer og endelig dagsorden sendes per mail innen den 9. februar 2015

 

Midlertidig dagsorden årsmøte i BOA 23 februar 2015

 1.Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av møteleder, referent, to til å signere protokoll.

3. Årsmelding fra administrasjon, kunstnerisk råd og styret.

4. Årsmelding fra RSU Oslo.

5. Årsmelding fra RSU Akershus.

6. Rapport og regnskap fra Oslo Bildende Kunstneres Husfond.

7. Årsregnskap

Les Mer

Kommende utstilling

#2

Åse Liv Hauan og Mikael Hegnar